طراحی سایت طراحی فروشگاه آنلاین طراحی سایت شرکتی آی آر سرورز سئو

فکس حرارتی پاناسونیک

دی ۲, ۱۳۹۵

Panasonic Thermal FAX 981

Panasonic Thermal FAX 981فکس لیزری پاناسونیک۹۸۱سرعت ارسال فکس ۹.۶kbps 10برگتغذیه خودکار اسناد جهت ارسال ارسال فکس یا کپی حافظه ۲۸صفحه ای در صورت نبودن کاغذ دارای […]
دی ۲, ۱۳۹۵

Panasonic Thermal FAX 983

Panasonic Thermal FAX 983فکس لیزری پاناسونیک۹۸۳  برش خودکار کاغذ سرغت ارسال فکس ۹.۶kbps 10برگتغذیه خودکار اسناد جهت ارسال ارسال فکس یا کپیحافظه ۲۸صفحه ای در صورت […]
دی ۲, ۱۳۹۵

Panasonic Thermal FAX 987

Panasonic Thermal FAX 987فکس لیزری پاناسونیک۹۸۷  منشی تلفنی تمام دیجیتالبرش خودکار کاغذ سرغت ارسال فکس ۹.۶kbps 10برگتغذیه خودکار اسناد جهت ارسال فکس یا کپیحافظه ۲۸صفحه ای […]