طراحی سایت طراحی فروشگاه آنلاین طراحی سایت شرکتی آی آر سرورز سئو

سوزنی اپسون

دی ۲, ۱۳۹۵

EPSON PLQ-20M

EPSON PLQ-20M A4چاپگرPass book قابلیت چاپ یک نسخه اصل و ۶نسخه کپی حداکثرسرعت چاپ۴۸۰حرف درثانیه امکان خواندن نوشتن نوارمغناطیسی دارای پایانه هایPARALLEL ,SERIAL,USB
دی ۲, ۱۳۹۵

EPSON DFX-9000

EPSON DFX-9000 Fan fold parerچاپگر۹سوزنه باکیفیت چاپNLQ قابلیت چاپ یک نسخه اصل و ۹نسخه کپی حداکثرسرعت چاپ۱۵۵۰حرف درثانیه حداکثرعرض چاپ۱۳۶ستونی وامکان تغذیه کاغذ پیوسته دارای پایانه […]
دی ۲, ۱۳۹۵

EPSON LQ-2190

EPSON LQ-2190 Fan fold parerچاپگر۲۴سوزنه باکیفیت چاپLQ قابلیت چاپ یک نسخه اصل و ۵نسخه کپی حداکثرسرعت چاپ۴۸۰حرف درثانیه حداکثرعرض چاپ۱۳۶ستونی وامکان تغذیه کاغذ تک برگ و […]